نظریه استاد عزیز دیاکو بدوی (گروه هاس)

به قول استاد عزیزم حرکات آکروباتیک مثل پشتک وارو و .... تنها برای تماشاچی های لذت بخش و دیدنی هست. اما برای تراسور یک نوع ریسک هست و لذت زیادی ندارد. اما حرکات پارکور برای خود تراسور لذت بخش است.

منبع:sdparkour.blogfa