دیوید بل به ایران می آید ! البته سال 87

کوروش رسالتی رئیس کمیته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای کشور:
دیویدبل استاد جهانی رشته پارکور به ایران می آید

دیویدبل استاد بزرگ آموزش رشته ورزشی پارکور، سال 87 جهت آموزش این رشته ورزشی به ایران سفر خواهد کرد.
کوروش رسالتی رئیس کمیته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک ضمن اعلام این مطلب گفت: رشته ورزشی پارکور یکی از جذابترین و بانشاط ترین رشته های ورزشی بوده و این رشته ورزشی هم اکنون زیر نظر کمیته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای در حال فعالیت است.
رسالتی گفت: اهمیت آمادگی جسمانی در این رشته همراه با تمرکز و فعالیت گسترده قدرتی و فیزیکی است که باعث افزایش علاقمندی و استقبال ورزشکاران رشته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای در سراسر کشور از این رشته شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به نظر مساعد خانم ابوالقاسمی رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک برای توسعه این رشته ورزشی در سراسر کشور بویژه در بین دانش آموزان و دانشجویان و تاکید ایشان برانجام علمی و اصول این رشته ورزشی طبق استانداردهای جهانی در جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران این فدراسیون، استاد بزرگ رشته پارکور به ایران دعوت شده است.
به گفته وی: دیویدبل استاد بزرگ رشته پارکور به منظور آموزش یک دوره مربیگری درجه 3 پارکور برای علاقمندان به این رشته به ایران خواهد آمد و پیش از آن در اسفندماه 86 یکدوره کلاس توجیهی رشته پارکور برای دوستداران این رشته برگزار می شود.

رئیس کمیته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای گفت: این کمیته در نظر دارد اولین جشنواره سراسری این رشته ورزشی را اردیبهشت سال 87 همزمان با برگزاری مسابقات بین المللی رشته آمادگی جسمانی مهارتی و حرفه ای و بادی فرم برگزار نماید.