اموزش حرکت KONG vault و Monkey Vault

آموزش حرکت KONG vault و Monkey Vault

شما به سرعت در حال دویدن هستید..
به مانعی میرسید..
اولین فکری که به ذهنتان میرسد یافتن راهی برای عبور از کنار مانع است..
اما اگر شما یک تراسور باشید به سرعت با انتخاب حرکت درست به راحتی و در کمترین اتلاف زمان از روی مانع عبور و به مسیر خود ادامه میدهید..

دو حرکت پایه و بسیار کار آمد پارکور رو تو این تاپیک آموزش میدم..
فیلم آموزشی این حرکت هم برای فهم بیشتر و راحتی تمرینات زیر هر قسمت برای دانلود قرار گرفته..

Monkey Vault چیست؟
حرکتی پایه در پارکور برای عبور از موانع و یا بالا رفتن از ارتفاعی..
هدف این حرکت عبور از موانعی با عرض کم و یا بالا رفتن از ارتفاعی تا حد امکان اجرای حرکت می باشد.. ( حد اکثر تا شانه ی فرد )
به عنوان مثال برای عبور از پرچین وسط یک بلوار که دارای میله ای کم عرض و یا عبور از یک موتور سیکلت پارک شده ی بدون سرنشین کنار خیابان و موارد مشابه این حرکت بهترین گزینه میباشد.
این حرکت بسیار سریع و با کمترین اتلاف وقت انجام میشود..
در این حرکت تمرکز فشار بر روی سطح مانع نیست و شکل پرش مد نظر می باشد به همین منظور شما با اطمینان خاطر از نیافتادن موتور سیکلت به سرعت می توانید از روی آن عبور کنید.
روش انجام حرکت :
پس از رسیدن به فاصله ای منطقی از مانع ( حدودا نیم متر با توجه به سرعت حرکت ) با یک پرش بر روی پاها ( جفت پا ) به منظور ارتفاع , پرش به قصد عبور از مانع را آغاز میکنیم..
در هنگام پرش پاها کاملا به سینه چسبیده طوری که پاها به لبه مانع برخورد نکند..
در هنگام عبور از مانع دست ها را به منظور حفظ تعادل روی سطح مانع قرار میدهیم..
در این حرکت تمرکز فشار بر روی سطح نیست پس دست ها را فقط به منظور حفظ تعادل و کمک به عبور از مانع روی آن قرار میدهیم و به راحتی از آن عبور میکنیم..

دانلود فیلم آموزشی

KONG Vault چیست؟
حرکتی پایه در پارکور برای عبور از موانعی با طول زیاد به عنوان مثال عبور از روی سقف یک ماشین!
این حرکت بسیار شبیه به Monkey Vault بوده با این تفاوت که KonG به منظور عبور از مانعی با طول زیاد می باشد.. در این حرکت تمرکز فشار بر روی سطح مانع بوده و هنگام پرش بدن به حالت کشیده و شیرجه وار قرار میگیرد..

اموزش حرکت :
هنگامی که به فاصله ای منطقی از مانع رسیدید پرش را به به قصد عبور از طول مانع شروع میکنید..
در این حرکت مدل پاها چسبیده به سینه نمی باشد و باز بوده و شکل بدن شیرجه وار است..
در واقع شما به قصد عبور از طول مانع به روی آن شیرجه میزنید..
همواره شیرجه ی شما باید به قصد رسیدن به ته مانع انجام شود یعنی محل فرود دست ها یک سوم نهایی طول مانع است ( ته مانع )
هنگامی که با شیرجه ی شما دست ها به ته مانع رسید پا ها درون سینه جمع شده و از مانع عبور میکنید..
در فیلم آموزشی به طور کامل مراحل انجام حرکت مشخص است..

دانلود فیلم آموزشی