فیلم تک نفره پژمان اسمعیلی با نام Stone Age

جدید ترین کلیپ استادمون آقا پژمان اسمعیلی.


کلیپ پارکور پژمان اسمعیلی stone age


برای اطلاع در مورد این کلیپ (از زبان خود آقا پژمان).ودانلود با سه کیفیت.به ادامه ی این مطلب مراجعه فرمایید

دانلــود ویدیـو بــرای موبایـــل  حجم : 4.2

                                   

دانلود ویدیو با کیفیــت پاییــن   حجم : 9.9 

                                   

دانلود ویدیو با کیفیت متوسط حجم : 18.5            

دانلــود ویدیو با کیفیــت بــالا  حجم : 48.6