X
تبلیغات
زولا

حرکات بنیادی و پایه ای پارکــور

گرچه درک واقعی پارکور تنها با نگاه کردن به جنبه ی فیزیکی آن دست یافتنی نیست ، ولی تمرین بعضی از حرکات پایه ای پارکور برای رسیدن به مقداری مهارت ابتدایی در این هنر الزامی است . این حرکات را میتوان به ابزاری در جعبه ابزار یا رنگهای داخل پالت یک هنرمند تشبیه کرد . هنرمندی که ابتدا باید استفاده از ابزار ابتدایی را بداند و رنگهای اصلی را بشناسد . سپس به اندازه کافی با آنها کار کند تا تجربه تلفیق این رنگها و ساخت رنگ جدید را بدست آورد . و در آخر بتواند با اختیار خود طرح نهایی اش را برگزیند و تنها کسی باشد که از پایان کار یا مقصد آگاه است . یک تریسر نیز همینگونه با حرکات ابتدایی استارت درک واقعی پارکور را میزند . 

برای دید حرکات به بخش تکنیک های پارکور یک و دو بروید .

 

گروه پارکور هاس