آیا برای پارکور باید قبلا ژیمناستیک کار کرده باشم ؟

خیــــــــر . حتی افرادی که تا کنون هیچ پیش زمینه ی ورزشی هم نداشتن میتونن پارکور رو شروع کنن . چون در پارکور واقعی هیچ نیاز به حرکات آکروبات نیست . تریسری که آکروبات میزنه فقط و فقط برای دل خودش این حرکت رو میزنه . چون ازش لذت میبره و به نوعی دیگه هم بر ترسش غلبه میکنه . 

 

 همچنین ، خواستن توانستن است 

 

گروه پارکور هاس